Spoljašnji venecijaneri

Aluminijumski venecijaneri koji su namenjeni za spoljnu zaštitu prozora, širine 60 i 80mm.

Rukovanje ručno ili putem elektromotora sa daljinskom komandom ili prekidačem.