Rolo zavese

Rolo zavese u sebi objedinjuju dubinu, jednostavnost i prilagodljivost dizajna vašem okruženju.
Mogu biti postavljene kao zaštitta od sunca ispod već postojećih zavesa ili kao samostalni dekorativni objekat, što se postiže raličitim vrstama platna: blackout, screen, jaquard. Vrlo su praktične i ekonomične, iz razloga što se mehanizam u slučaju oštećenje veoma lako menja.
Takođe ukoliko želite da promenite zavese ili dođe do oštećenja platna, isto može biti zamenjeno, a mehanizam ostaje isti, tako da uvek iznova možete dati nov izgled vašem prostoru.
Rukovanje ručno ili putem elektromotora sa daljinskom komandom.